Οδηγίες προς τους αμπελοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου ευδεμίδα συνεχίζεται με αυξημένους αριθμούς συλλήψεων. Την παρούσα χρονική στιγμή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η  παραγωγή σταφυλιών, η ευδεμίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο αμπέλι.

Συγχρόνως στις ράγες όπου αναπτύσσονται οι προσβολές της ευδεμίδας κατά κανόνα αναπτύσσονται δευτερογενώς διάφορες σήψεις, με κυριότερες αυτές του βοροτρύτη και της όξινης σήψης.

Διαβάστε επίσης: Ευδεμίδα: Ποιες ποικιλίες αμπελιού προτιμά

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διενέργεια επαναληπτικού ψεκασμού στις 4-6 Αυγούστου με την χρήση ενός κατάλληλου ωοκτόνου – εντομοκτόνου, ενώ στην περίπτωση χρήσης προνυμφοκτόνου – εντομοκτόνου ο ψεκασμός συνιστάται να λάβει χώρα περί τις 2 με 3 ημέρες αργότερα, δηλαδή 6-9 Αυγούστου, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση, λόγω και της πολυπλοκότητας του θέματος, πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος.

Ο ψεκασμός, ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής και την διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε, δύναται να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα (κατά μέσο όρο).

Τονίζεται, ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών οφείλεται να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή και έτσι συνίσταται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή/και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας.

Συνιστάται επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

  • Όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
  • Να τηρούν όσα προβλέπονται από προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση υλοποιούνται και
  • Να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα…