Έρευνα του ΣΕΒ για την ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης αναδεικνύει το γνωστό πρόβλημα των αργών ρυθμών στην απονομή της, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό που ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό είναι πως αυτοί οι αργοί ρυθμοί της Θέτιδος αποτελούν – εκτός των άλλων – ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στην οικονομία της χώρας, στην ομαλή επιχειρηματική λειτουργία, ακόμα και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Έρευνα του ΣΕΒ, με τίτλο «Από τη Δικαιοσύνη 0.2 στη Δικαιοσύνη 2.0», που περιλαμβάνει προτάσεις για την ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης, αποκαλύπτει ότι, στην Ελλάδα, ο χρόνος οριστικής επίλυσης μιας δικαστικής διαφοράς για τις επιχειρήσεις ξεπερνά τα 4,5 χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης – Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Η σημασία της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης

Η ταχύτητα και η ποιότητα της απονομής Δικαιοσύνης συνδέονται τόσο με την ασφάλεια δικαίου, πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και με τη συνολική ποιότητα του επιχειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, σημειώνεται στην έρευνα του ΣΕΒ.

Αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και για την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σύνολο και τη δημόσια διοίκηση.

Επίσης, τονίζεται, η καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων, παρατείνει την αβεβαιότητα, αυξάνει το ρίσκο για τους επενδυτές και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις.

Η εμπειρία από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, δείχνει πως η ψηφιακή μετάβαση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης αποτελεί καταλυτικό βελτιωτικό παράγοντα για τη μείωση του χρόνου, τη διαφάνεια και, άρα, για την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Πάνω από 4,5 χρόνια

Στην Ελλάδα, ο χρόνος οριστικής επίλυσης μιας δικαστικής διαφοράς για τις επιχειρήσεις ξεπερνά τα 4,5 χρόνια (στοιχεία 2020). Το γεγονός ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο χρόνο στην ΕΕ των 27 (υπερδιπλάσιο της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας, που έχουν επιταχύνει σημαντικά την ψηφιοποίηση των συστημάτων και
προσεγγίζουν πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) δυσχεραίνει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην…