Ενώνουν τις δυνάμεις τους, οι Δήμοι Αλμυρού και Φαρσάλων και συστήνουν ως όμοροι, κοινή ενεργειακή κοινότητα, με στόχο την εξασφάλιση μεταξύ άλλων δωρεάν ρεύμα σε 195 ευάλωτες οικογένειες.

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού συζήτηση και ενημέρωση για την δυνατότητα δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Αλμυρού σε συνεργασία με τον όμορο Δήμο Φαρσάλων.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν και ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός. Επίσης, παραβρέθηκαν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλμυρού κ. Αθανάσιος Δέτσης και κ. Ιωάννης Τσιριμώκος, οι οποίοι παρουσίασαν Τεχνική Έκθεση με την Ανάλυση των Ενεργειακών Αναγκών του Δήμου Αλμυρού, τις προϋποθέσεις δημιουργίας Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας μεταξύ των Δήμων Αλμυρού και Φαρσάλων και το Σχέδιο Καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με τον Ν. 4513/2018.

Στόχος των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι τόσο η εξοικονόμηση πόρων από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ μέσω κάλυψης μέρους των ηλεκτρικών αναγκών των υποδομών τους από την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, όσο και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμπίπτουν στο πεδίο δράσης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε πολίτες και Δήμους να συμμετέχουν στον τομέα παραγωγής ενέργειας και να συμβάλλουν ενεργά στον μετασχηματισμό του ενεργειακού τους μοντέλου.

Η Κοινωνική Οικονομία ως Αλληλέγγυα Οικονομία, είναι η οικονομική δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, η οποία έχει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τις αντινομίες του κράτους και της αγοράς και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των κοινωνικά αδύνατων.

Το κεφάλαιο της Ενεργειακής Κοινότητας ανέρχεται στα 50.000 € που αναλογεί κατά 50% στο Δήμο Αλμυρού και 50% στο Δήμο Φαρσάλων.

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των 100 € και ο συνέταιρος υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο συνεταιρισμό. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει…