Τι προβλέπει το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τελευταίο δίμηνο του 2022 και το 2023

Εκκαθάριση του στοκ των επιστροφών φόρων, έλεγχοι σε 104 συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ηλεκτρονική υποβολή και των δηλώσεων άτυπων χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών, ενεργοποίηση κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας αυτοκινήτων αλλά και εφαρμογή ενός νέου συστήματος που θα αξιοποιεί τις καταγγελίες των πολιτών και τις πληροφορίες είναι ορισμένες από τις δράσεις που δρομολογεί για το τελευταίο δίμηνο του έτους η ΑΑΔΕ, μετά την αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου του 2022.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή προστίθενται νέοι στόχοι μέχρι το τέλος του έτους, ορισμένοι μεταφέρονται για το επόμενο έτος και κάποιοι απαλείφονται.

  • Διαβάστε επίσης: Χιλιάδες φορολογούμενοι αλλάζουν ΔΟΥ

 Για το 2023 μεταφέρθηκαν η διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι επιτόπιοι φορο-ελέγχοι με tablets ενώ το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου θα «τρέξει» από τον επόμενο Μάρτιο και τον Απρίλιο θα ξεκινήσει η έκδοση φορολογικής ενημερότητας με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

Το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο

Το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τελευταίο δίμηνο του 2022 προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.
  • Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών (12/2022)
  • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας (12/2022)
  • Επέκταση της χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ 12/2022
  • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας 12/2022
  • Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής 12/2022
  • Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια…