Σε θρίλερ για γερά νερύρα εξελίσσεται το θέμα της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, καθώς τα κράτη-μέλη δεν δείχνουν να τα βρίσκουν στο βασικό ζητούμενο, τη διαχείριση της ακρίβειας και των υψηλών τιμών. Από το συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ δεν βγήκε «λευκός καπνός» σε ότι αφορά στην πορόταση της Κομισιόν για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, σημειώθηκαν ορισμένες εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις, καθώς οι υπουργοί Ενέργειας κατέληξαν σε συμφωνία τεσσάρων κατευθύνσεων αναφορικά με τη συνολικότερη διαχείριση της κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα: 

Πρώτον, μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό των εσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό κόστος παραγωγής και εισαγωγή συνεισφοράς αλληλεγγύης από εταιρείες ορυκτών καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας στους πελάτες.

Δεύτερον, έκτακτη και προσωρινή παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ορίου της τιμής του φυσικού αερίου. « Ειδικά μέτρα από την άποψη αυτή θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και στις τιμές ενέργειας για τους πελάτες. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στο να ωφελήσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές για να αμβλύνουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των σημερινών υψηλών τιμών ενέργειας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα το κίνητρο για μείωση της κατανάλωσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και το σήμα της αγοράς για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές”, αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Τρίτον, παροχή κινήτρων για συντονισμένη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να ανακουφιστεί η πίεση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή και οι υψηλές τιμές ενέργειας.

Τέταρτον, να σχεδιαστούν εργαλεία ρευστότητας έκτακτης ανάγκης που θα διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν στη διάθεσή τους επαρκή ασφάλεια για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αστάθεια στις αγορές.

Νέο έκτακτο συμβούλιο μέσα στον Σεπτέμβριο

Ο…