Οι τιμές του φυσικού αερίου οδήγησαν σε αύξηση της τιμής των λιπασμάτων κατά 149% τον Σεπτέμβριο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Τα λιπάσματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια. Η παραγωγή τους και το κόστος τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Η κορύφωση των τιμών του αερίου οδήγησε σε αύξηση της τιμής των λιπασμάτων κατά 149% τον Σεπτέμβριο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ως εκ τούτου, οι αγρότες έχουν καθυστερήσει και μειώσει τις αγορές των εν λόγω προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις για τη συγκομιδή του επόμενου έτους και, τελικά, σε υψηλότερες τιμές τροφίμων, με δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές του κόσμου που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων και με ήδη υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Διαβάστε επίσης: ΣΠΕΛ: Κίνδυνος για ελλείψεις προϊόντων λίπανσης και αύξηση του κόστους

Να σημειωθεί ότι οι αγορές λιπασμάτων αντιπροσωπεύουν, κατά μέσο όρο, περίπου 6 % του κόστους των εισροών και έως 12 % για τους αγρότες που ασχολούνται με τις αροτραίες καλλιέργειες.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια παγκόσμια κρίση στον τομέα των ανόργανων λιπασμάτων και της ενέργειας υπονομεύει πλέον την επισιτιστική ασφάλεια και ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων αλλά και  τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που ταλανίζουν επί του παρόντος τους αγρότες και τη βιομηχανία της ΕΕ, καθώς και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Διαβάστε επίσης: Ενισχύσεις: Ποιοι είναι οι ΚΑΔ των δικαιούχων για τα λιπάσματα

Εξετάζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συνολικής ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και το σχέδιο REPowerEU.

Δράσεις για τη διατήρηση της βιώσιμης παραγωγής λιπασμάτων στην ΕΕ και τη μείωση της εξάρτησης

Η Κομισιόν περιγράφει βέλτιστες πρακτικές και τρόπους που…