Σε κάθε παρέα υπάρχει ένας άνθρωπος που μόλις δει την πινακίδα ενός οχήματος θα προσπαθήσει να καταλάβει «από πού προέρχεται».

Όπως είναι γνωστό, τα γράμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων δείχνουν την καταγωγή του οχήματος, δηλαδή σε ποια περιφερειακή ενότητα της χώρας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του.

Διαβάστε επίσης: Οι «εύκολες» πινακίδες κυκλοφορίας συνδέονται με «επιδεικτική διαφθορά»

Συγκεκριμένα γράμματα

Είναι γνωστό πως στις πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται μόνο τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ.

Πρόκειται για τα γράμματα που είναι κοινά στο ελληνικό και λατινικό αλφάβητο και αυτό συμβαίνει για να μπορούν οι πινακίδες κυκλοφορίας να είναι κατανοητές από όλους τους οδηγούς ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Τα γράμματα και οι αριθμοί στις πινακίδες

Σε όλα τα αυτοκίνητα, στις πινακίδες αναγράφονται 3 γράμματα και 4 αριθμοί υπό την μορφή XXX-****, την ίδια ώρα που στις μοτοσικλέτες οι πινακίδες αποτελούνται από 3 γράμματα και από 1 έως 3 αριθμούς, έχοντας τη μορφή ΧΧX-*, XXX-** και ΧΧΧ-***.

Τα γράμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία, αλλά υποδηλώνουν τον τόπο καταγωγής του αυτοκινήτου και ειδικότερα την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της περιφέρειας όπου εκδόθηκε η πινακίδα.

Στην Αττική, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού ΧΧΧ-**** είναι τα Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ. Το Β αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική, το Ζ στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Ανατολική Αττική, το Ι και το Ο στην Αθήνα, το Υ στην Αθήνα, στη Δυτική και την Ανατολική Αττική, και το Χ στην Αθήνα.

Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού ΧΧΧ-**** είναι πάντα Ν. Στην Πάτρα όλες οι πινακίδες ξεκινούν με το γράμμα Α, στο Ηράκλειο με το Η, στις Κυκλάδες με το Ε και στη Λάρισα με το P.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τους συνδυασμούς γραμμάτων πινακίδων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας:

Αθήνα: ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ, ΖΕ, ΖI, ΖΟ

Πειραιάς: ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ

Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ

Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ

Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕ

Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο): ΑΙ, ΤΗ

Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡ,…