Εκκίνηση για την πλατφόρμα του προσωπικού γιατρού για τους πολίτες

Ξεκινά αύριο Δευτέρα, 1η Αυγούστου η διαδικασία εγγραφής των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των γιατρών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και οι εγγραφές των γιατρών παρατείνονται μόνο για αυτές τις δύο περιοχές, έως τις 31 Αυγούστου 2022. Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του επόμενου έτους.

Διαβάστε επίσης: ΕΟΠΥΥ: Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων με Προσωπικούς Γιατρούς

Ειδικότερα, ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Τι είναι ο «προσωπικός ιατρός» και ποιους αφορά;

Ο προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και δωρεάν θα συνταγογραφούν φάρμακα, θα παίρνουν οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Ο προσωπικός γιατρός θα είναι μία υπηρεσία ολοκλήρωμένη για τον πολίτη, αφού στοχεύει στην πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας αλλά και την συνεχή φροντίδα.

Το βασικό πλεονέκτημα της διαδιακασίας αυτής θα είναι διπλό, καθώς τα νοσοκομεία θα αποφορτίζονται απάο τα απλά ζητήματα υγείας και οι πολίτες θα απαλλαχθούν από τις πολύωρες αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία, επιτυγχάνοντας μακροχρόνια ένα συτημα λειτυργίας των νοσκομείων λιγότερο δυσλειτουργικό.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στον «προσωπικό ιατρό»

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη…