Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ταμείου φτάνουν τα 21.500.000 ευρώ

Οι υπογραφές για την έναρξη λειτουργίας του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» αναμένεται να «πέσουν» την Τρίτη 22 Νοεμβρίου σε ειδική εκδήλωση.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Το Ταμείο Μικρών Δανείων θα παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα με ευνοϊκούς όρους προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης: Ταμείο Μικροπιστώσεων: Υπογράφηκε η συμφωνία χρηματοδότησης

Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ταμείου φτάνουν τα 21.500.000 ευρώ προερχόμενοι από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτά τα 15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Δράση 4.2.4.)

Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων μέσω Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Το Ταμείο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια εξ΄ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του νέου «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» θα λάβουν μικρά δάνεια επιμερισμένου κινδύνου με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 25.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι πόροι του Ταμείου θα διατεθούν:

– για τη χρηματοδότηση κατά 50% κάθε δανείου (η οποία και θα είναι άτοκη),

– την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του Ταμείου εκ μέρους της ΕΑΤ,

– την επιδότηση επιτοκίου που χρεώνει ο ΕΧΟ για τα πρώτα 2 χρόνια, εφόσον ο…