Εγκρίθηκαν οι σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, που έχουν υποβληθεί για τα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 εγκρίθηκαν από το ΥπΑΑΤ.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Διαβάστε επίσης: Υδατοκαλλιέργεια: Το  80% της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχονται σε 74, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 69.731.726,63 ευρώ και δημόσια δαπάνη 33.874.139,34 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι απορριφθείσες αιτήσεις λόγω αρνητικής αξιολόγησης, είναι πέντε συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.622.626,15 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, δεν υπάρχουν επενδύσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης προϋπολογισμού.

Τα μέτρα 3.2.2 και 4.2.4

Το Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια αφορά:

  • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
  • Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
  • Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
  • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
  • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
  • Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Το Μέτρο 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορά:

  • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δείτε τον πίνακα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις ΕΔΩ