Κίνδυνος εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής μεταξύ πουλερικών, χοίρων και βοοειδών

Η ελαχιστοποίηση της διάρκειας μεταφοράς και ο σχολαστικός καθαρισμός των οχημάτων, του εξοπλισμού και των χώρων όπου φορτώνονται και εκφορτώνονται ζώα είναι μερικά από τα μέτρα, που θεωρούνται αποτελεσματικά για τη μείωση της μετάδοσης ανθεκτικών βακτηρίων κατά τη μεταφορά ζώων, που περιλαμβάνονται στα ευρήματα της επιστημονικής γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Παράλληλα, η EFSA, αξιολογεί τον κίνδυνο εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής (AMR) μεταξύ πουλερικών, χοίρων και βοοειδών, κατά τη μεταφορά μεταξύ εκμεταλλεύσεων ή σε σφαγεία.

Διαβάστε επίσης: EFSA: 15+1 συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων

«Παρά τα διαθέσιμα δεδομένα που δείχνουν μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών τα τελευταία χρόνια, η μικροβιακή αντοχή παραμένει ένα πιεστικό ζήτημα δημόσιας υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Frank Verdonck, επικεφαλής της Μονάδας Βιολογικών Κινδύνων και Ζωικής Υγείας και Ευημερίας της EFSA.

Η γνωμοδότηση τονίζει επίσης ότι η κατάλληλη οργάνωση των μεταφορών είναι καίριας σημασίας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μέτρο που βελτιώνει την υγεία, την καλή διαβίωση και τη βιοασφάλεια των ζώων αμέσως πριν και κατά τη μεταφορά είναι πολύ πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης AMR.

Κύριοι παράγοντες κινδύνου

Η αξιολόγηση προσδιορίζει την παρουσία ανθεκτικών βακτηρίων στα ζώα πριν από τη μεταφορά ως έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής. Άλλοι παράγοντες κινδύνου που σχεδόν σίγουρα συμβάλλουν στη μετάδοση είναι η αυξημένη απελευθέρωση ανθεκτικών βακτηρίων μέσω των κοπράνων, η έκθεση σε άλλα ζώα που φέρουν περισσότερους ή διαφορετικούς τύπους ανθεκτικών βακτηρίων, η ανεπαρκής υγιεινή των οχημάτων και του εξοπλισμού και η διάρκεια της μεταφοράς.

Τα μακρινά ταξίδια που απαιτούν ανάπαυση σε κέντρα συγκέντρωσης και σταθμούς ελέγχου συνδέονται με υψηλότερους κινδύνους, λόγω συγκεκριμένων παραγόντων όπως οι στενές επαφές με ζώα από διαφορετικές φάρμες, η μόλυνση του περιβάλλοντος και το άγχος.

Η ευρύτερη εικόνα: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Ο…