Τι δείχνουν οι δείκτες PMI και οικονομικού κλίματος

Οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο 2021 και το οικονομικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό 15 μηνών, επισημαίνει η Εurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της. ‘Ενα πρώτο καμπανάκι για την πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα.

Οι επιδόσεις, που συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες των οικονομιών της ζώνης  του ευρώ, αντανακλούν, όπως αναφέρει το δελτίο, κυρίως τη σταδιακή διάχυση της ενεργιακής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην ελληνική οικονομία και δεύτερον την προσαρμογή της οικονομίας σε ηπιότερους ρυθμούς μεγέθυνσης, μετά την εκτίναξη της το 2ο τρίμηνο του 2021 και την άρση των περιοριστικών μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο 2022 ήταν ενισχυμένο κατά 3% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα (0,8% στην Ευρωζώνη).

Ο τομέας της μεταποίησης

Αναλυτικά, ο δείκτης PMI μεταποίησης μειώθηκε στις 49,1 μονάδες τον Ιούλιο 2022 από 51,1 μονάδες τον Ιούνιο 2022. Η τελευταία φορά που ο εν λόγω δείκτης είχε τιμή κάτω του ορίου επέκτασης-κάμψης των 50 μονάδων ήταν τον Φεβρουάριο 2021, δηλαδή τον μήνα που πάρθηκαν αυστηρότερα μέτρα κατά τη διάρκεια του 2ου lockdown.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της S&P Global, η χειροτέρευση των λειτουργικών συνθηκών στον κλάδο της μεταποίησης στην Ελλάδα προήλθε από τις συνιστώσες της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, τα επίπεδα των οποίων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων συρρικνώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το τέλος του 2020. Οι μειωμένες ανάγκες παραγωγής και νέων παραγγελιών οδήγησαν σε οριακή αύξηση της απασχόλησης με τον μικρότερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο 2021. Επιπρόσθετα, μειώθηκαν οι αγορές εισροών και τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων.

Τα θετικά στοιχεία για την Ελλάδα

Τέλος, στην έρευνα του Ιουλίου 2022 καταγράφηκαν και δύο θετικά στοιχεία για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα.

Το πρώτο αφορά τις προσδοκίες των μελών του πάνελ για τα επίπεδα παραγωγής το επόμενο έτος. Παρότι ήταν κάτω του μακροχρόνιου μέσου όρου, ήταν βελτιωμένες λόγω εκτιμήσεων για μείωση του πληθωρισμού και άνοδο των πωλήσεων. Το δεύτερο…